[AD61 4E70/292] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1665 - 31/03/1666

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum