[D1U6 5565] - Paris (Paris, Frankrike) - Juridiska register | 09/03/1880 - 16/03/1880

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum