[D1U6 5630] - Paris (Paris, Frankrike) - Juridiska register | 07/03/1892 - 12/03/1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum