[40 R 2] - Bernay (Eure, Frankrike) - Militära register | 1868 - 1868

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan