[40 R 93] - Bernay (Eure, Frankrike) - Militära register | 1906 - 1906

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan