[8 Mi 4117] - Suzay (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1643 - 1792

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum