[2 E 7331] - Ailly (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1911 - 1911

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum