[2 E 7534] - Bueil (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1917 - 1917

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum