[2 E 7556] - Chaise-Dieu-du-Theil (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1912 - 1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum