[2 E 7936] - Gaillon (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1936 - 1936

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum