[2 E 7357] - Les Andelys (Eure, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1914 - 1914

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum