[R 1303] - Tulle (Corrèze, Frankrike) - Militära register

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan