[AN Y4708B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/06/1751 - 30/06/1751

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum