[AD61 28BP4d] - Durcet (Orne, Frankrike) - Juridiska dokument | 28/12/1788 - 19/12/1788

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AD61 28BP4d] - Durcet (Orne, Frankrike) - Juridiska dokument | 28/12/1788 - 19/12/1788