[AN Y4003A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1685 - 31/03/1685

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4003A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1685 - 31/03/1685