[AN P1693] - Quimper (Finistère, Frankrike) - Sammanställning av lagar och förordningar | 1678 - 1682

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum