[AN Y3919B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/04/1647 - 30/06/1647

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3919B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/04/1647 - 30/06/1647