[AN Y4235] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/03/1713 - 31/03/1713

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4235] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/03/1713 - 31/03/1713