[AN Y5263] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 1617 - 1621

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum