[AN Y3973A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1674 - 31/03/1674

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3973A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/01/1674 - 31/03/1674