[AN Y4574B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/04/1740 - 30/04/1740

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4574B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 16/04/1740 - 30/04/1740