[AD61 4BP204] - Argentan (Bailliage) (Orne, Frankrike) - Kungliga och godssystems bokslut och juridik | 17/10/1738 - 03/08/1742

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum