[AD61 4E70/201] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1620 - 31/03/1621

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum