[Archives familiales de la famille Perrot à Sommières-du-Clain (86)] - Blida (Blida, Algeriet) - Annat | 02/01/1899 - 20/10/1913

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum