[SHD/GR 2 Yc 21] - Frankrike - Militärt rekryteringsregister (Matricules) i kungariket Frankrike gamla regim (1682 - 1793) | 1760

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan