[ZVA 12.817] - St.Gallen 3 Dompfarrei (katholisch) (Sankt Gallen, Schweiz) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1892 - 1906

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum