[2 E 181/1/6] - Valserres (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1759 - 1763

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum