[2 E 181/3/4] - Valserres (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1828 - 1832

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum