[2 E 181/4/1] - Valserres (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1853 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum