[2 E 50/38/4] - Embrun (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1893 - 1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum