[2 E 61/24] - Fouillouse (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1893 - 1893

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum