[2 E 63/1/8] - La Freissinouse (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1764 - 1768

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum