[2 E 64/18] - Furmeyer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1886 - 1886

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum