[2 E 64/19] - Furmeyer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1887 - 1887

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum