[2 E 64/3/2] - Furmeyer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1818 - 1822

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [2 E 64/3/2] - Furmeyer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1818 - 1822