[2 E 67/7/3] - La Grave (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1805 - 1815

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum