[2 E 67/9/6] - La Grave (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1836 - 1837

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum