[2 E 68/5/1] - Guillaume-Peyrouse (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1851 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum