[2 E 72/14] - Jarjayes (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1897 - 1897

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum