[2 E 73/2/3] - Lagrand (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1769 - 1791

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum