[2 E 77/1/15] - Lazer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1833 - 1837

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum