[2 E 77/16] - Lazer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1884 - 1884

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum