[2 E 77/32] - Lazer (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1900 - 1901

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum