[2 E 86/3/12] - Montclus (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1851 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum