[2 E 91/4/3] - Montjay (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1853 - 1872

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum