[5 MI 184] - La Grave (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1720 - 1724

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum