[5 MI 185] - La Grave (Hautes-Alpes, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1748 - 1752

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum