[AN Y3995] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/10/1682 - 31/12/1682

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y3995] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/10/1682 - 31/12/1682