[AN Y4006B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/08/1686 - 30/09/1686

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y4006B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/08/1686 - 30/09/1686