[3E/2920] - Coyrière (Jura, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse, Vigsel, Dödsfall) | 1793 - 1812

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum